Vapen – Vad säger lagen

Vapen – Vad säger lagen?

När det gäller knivar och andra farliga föremål, är det olagligt att bära dessa på allmän plats eller att ha dem i fordon på allmän plats. Med “knivar och andra farliga vapen” menas:

  • Kaststjärnor
  • Knogjärn
  • Karatepinnar
  • Svärd
  • Stiletter
  • Springknivar
  • Sablar
  • Butterflyknivar
  • Knivar

 

Samtliga produkter här på Överfallsbutik.se är licensfria och helt lagliga

 

Pepparspray

Pepparspray & tårgas är olagligt i Sverige. Det finns istället andra alternativ som också är mycket effektiva vid självförsvar. Tex vår egen Överfallsspray här på Överfallsbutik.se.

Så här säger lagtexten om Pepparspray:

“Tårgas, pepparspray och liknande omfattas av vapenlagen. Därför behövs tillstånd av polisen för att få ha sådana anordningar. Att införa dem i landet kräver införseltillstånd, som du ansöker om hos polisen. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.

Polisen kan inte ge svar på frågan om en viss produkt omfattas av vapenlagen eller inte, utan att det gjorts en analys av substansen. Det finns en mängd olika så kallade självförsvarssprayer på marknaden. Vissa omfattas av vapenlagen medan andra inte gör det. Du är själv ansvarig att se till att den produkt du köper inte är tillståndspliktig. Om du bär en sådan produkt utan tillstånd kan du misstänkas för brott enligt vapenlagen.”

Utdrag från Polisens hemsida: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Knivar-med-mera/