Test Överfallsspray

Test av vår Överfallsspray

Här testar vi vår överfallsspray i en “skarp” situation. Försökspersonen kan konstatera att:

  • Strålen blir som en chockeffekt
  • Färgen är så kletig att den förblindar tillfälligt
  • Färgen svider i kontakt med ögonen
  • Färgen är svår att tvätta bort

 

Läs mer om vår överfallsspray TIW Criminal Identifier