Skydda barn mot överfall

Skydda barn mot överfall

Att skydda sitt barn mot överfall är något som fler och fler föräldrar börjat fundera på, inte minst föräldrar till tonårsbarn.
Det finns många tankar kring detta ämne, och de är nog lika många som antalet barnfamiljer runt om i landet. Många föräldrar hör av sig till oss, och har diskuterat med andra föräldrar. Och om man ska sammanfatta det hela så är det 3 saker som är kraftigt överrepresenterade bland åtgärderna, oberoende av ålder på barnen.

 

  • Information – Prata med barnet om vilka risker som finns, och vilka situationer som skulle kunna uppstå. Många föräldrar har känt sig tveksamma till detta innan med tanke på att barnet kan bli rädd & orolig i “onödan”, men de flesta känner en lättnad efteråt. Man får väga “risken” med samtalet, mot värdet i informationen som barnet får.

 

  • Överfallslarm – Många skaffar ett överfallslarm till sitt barn att bära med sig, speciellt de äldre som rör sig ute på kvällar och i mer riskfyllda miljöer. Ett överfallslarm känns tryggt eftersom det inte är ett vapen i sig, utan endast ett sätt att påkalla uppmärksamhet.
    Beroende på barnets ålder finns det olika sätt att bära med sig ett larm. Men vi avråder från att placera det i en ryggsäck eller liknande, då det riskerar att inte hinna komma till användning i en skarp situation.

 

  • Visselpipa – Våra smarta minivisselpipor är den mest köpta produkten till barn. Den är mycket enkel att bära med sig, den kräver ingen plats och inga batterier.
    Ett smart sätt att använda den är att fästa den i dragkedjan på jackan, då finns den alltid med och är dessutom nära munnen hela tiden.

 

Läs även: Skydda sig mot överfall