Röd överfallsspray

Röd överfallsspray

Vår överfallsspray här på Överfallsbutik.se har en kraftig röd färg som är mycket svår att tvätta bort. Detta kan underlätta identifiering av gärningsmannen efter ett överfall.

Den röda färgen svider och kliar i ögonen, och förblindar gärningsmannen tillfälligt.

Röd överfallsspray

Läs mer om Röd Överfallsspray